SKURKERIET

NOLLEP SKA BLI VÅRT

HISTORIEN OM SKURKERIET

Efter 1800-talets urbanisering och utveckling av glödlampan har mörkret stadigt tappat mer och mer makt. Natten var inte längre mörk. Drottning Regina Zéralth tar saken i egna händer. Hon har förstått att för att stoppa ljusets utveckling så är det en plats som håller mer vikt än någon annan - Norrköpings Nolle-P. Här sker utvecklingen fortare än på någon annan plats.

I mer än två århundraden har drottningen planerat för detta tillfälle. Regina Zéralth har samlat en grupp av rikets mörkaste själar för att ta nollan med storm. Skurkeriet ska ta över Nolle-P och låta mörkret härska.

KLICKA PÅ EN SKURK

Regina

Zéralth

Lord Kurt

O’Silas-McGee

Doktor ink'

Thom Penance

Joe-Lou

S. Vagster

Tayla Schans &

Asher Sir Weiss

Tiff

Heather

Count D

Benjamins

Ms. Ping

Schie Eldrien

Madam

Tori Fick

Gastón

T. Rial

SPELREGLER

Som Nollan vet (eller åtminstone kommer att lära sig), så älskar Phadderister att leka. Skurkeriet vill därför introducera Phadderistspelet. Ett spel där Nollan genom att samla idolkort kan lära känna Phadderister och andra Nollan.

NOLLAN BEHÖVER
  • Tre idolkort. Om Nollan har fler än så får Nollan välja ut tre kort att spela med
  • En annan Nollan.

SÅ HÄR SPELAR NOLLAN

Varje Nollan tar sina tre kort och studerar dem. Phadderistspelet handlar om såväl tur som skicklighet. Försök lägga kortens färdighetspoäng på minnet. Vänd sedan på korten så att avigsidan hamnar uppåt och blanda. Framför vardera Nollan ligger nu en hög med tre kort i okänd ordning. Utse vem av Nollan som ska börja - Spelare 1.
Spelare I bestämmer vilken av de tre färdigheterna 1, 2 eller 3 som ska spelas ut först. På given signal vänder båda Nollan upp sitt översta kort i högen. Nollan med högst färdighetspoäng på den valda färdigheten 1,2 eller 3 vinner omgången. Nu är det spelare II:s tur att bestämma vilken av de resterande färdigheterna som ska spelas ut. Här kan spelare II tänka taktiskt och försöka komma ihåg hur många färdighetspoäng kvarvarande idolkort har. Förslagsvis väljer spelare II att spela ut en färdighet som har höga poäng på båda korten.

På given signal vänder båda Nollan upp det översta kortet i högen. Nollan med högst färdighetspoäng på den valda färdigheten 1,2 eller 3 vinner andra omgången. Om en av Nollan har vunnit båda omgångarna är spelet slut. Om Nollan har vunnit en gång var fortsätter spelet.

Nu återstår bara en färdighet att spelas ut. På given signal vänder båda Nollan upp det sista kortet i högen. Om Nollan av en händelse skulle vinna lika många omgångar var vinner den som har flest använda färdighetspoäng.

Regler

HAR NOLLAN HITTAT ETT LÖSENORD?

Testa skriva in det nedan, om Nollan vågar...


SOCIALA MEDIER

psst...

Enligt rykten kan det vara bra att Nollan har en god sikt
på våra sociala medier för lite "behind the scenes"...

Facebook logoInstagram logo

ALL MAKT ÅT TENGIL

All makt åt Tengil, vår Befriare. Vid tidens begynnelse, strax innan Big Bang, steg ett mäktigt väsen fram ur skuggorna. Det som givit styrka och hopp åt Skurkarna. Detta väsen, Tengil, tog formen av en ståtlig maniken för att nå er alldagliga! Tengil höjer Skurkeriets omoral och beskyddar dess handlingar. Han höljer Skurkarnas själar i skuggor och fyller deras hjärtan med ofog. Skurkeriet bär med sig Tengils avatar från och till, men frukta ej! Tengil har trots sitt hårda yttre en av de stillsammaste själar. Nollan löper ingen risk att utsättas för Tengils vrede. Sanningen är dock att ingen vet vad Tengil planerar i skuggorna annat än han själv.

P.S also good at parties.

All makt åt Tengil
ICA
Voyado
Micropower

[name]

Stäng

[story]

©Skurkeriet